Φ12-50mm Tubo exterior de espiral recto

Manguito de tubo de diámetro cambiable

 Details

El manguito de tubo de diámetro cambiable es para conectar con dos piezas de acero reforzado de diferentes diámetros.

Las especificaciones so:

Φ14/Φ12,Φ16/Φ14,Φ16/Φ12,

Φ18/Φ16, Φ18/Φ14, Φ18/Φ12,

Φ20/Φ18, Φ20/Φ16, Φ20/Φ14,

Φ22/Φ20, Φ22/Φ18, Φ22/Φ16,

Φ25/Φ22, Φ25/Φ20, Φ25/Φ18,

Φ28/Φ25, Φ28/Φ22, Φ28/Φ20,

Φ32/Φ28, Φ32/Φ25, Φ32/Φ22,

Φ36/Φ32, Φ36/Φ28, Φ36/Φ25,

Φ40/Φ36, Φ40/Φ32, Φ40/Φ28,

Φ50/Φ40, Φ50/Φ36, Φ50/Φ32.

 Etiquetas:
 Noticias relacionadas
 Productos relacionados